Kids met Lef verzorgt twee verschillende trainingen voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar. De trainingen kunnen individueel, in groepsverband of school-breed plaatsvinden.

Rots en Water Weerbaarheidstraining

Voor elke ouder is het prettig als hun kind aansluiting vindt met anderen op school, in een groep, bij de sportclub, in hun leefomgeving en fijne contacten heeft. In de ontwikkeling van een kind is het “erbij horen” en “meedoen” belangrijk. Er zijn kinderen die daar moeite mee hebben, zij kunnen hierin ondersteund worden, om zich op dit vlak naar beste vermogen te ontwikkelen.

Kids met Lef biedt de Rots en Water Weerbaarheidstraining aan. Deze draagt bij aan de ontwikkeling van een kind tot evenwichtig en stabiel persoon.
Rots en Water is een wetenschappelijk bewezen effectieve methodiek.

Meer Informatie

Sociale Vaardigheidstraining

Sociale vaardigheden zijn vaardigheden die een kind nodig heeft om op een positieve manier met anderen om te gaan. Kinderen die sociaal vaardig zijn, worden vaker aardiger gevonden door anderen. Kinderen die minder sociaal vaardig zijn, kunnen sneller problemen in de sociale omgang ervaren, zoals ruzies, pesten, afwijzing, eenzaamheid, niet voor zichzelf opkomen, snel en vaak boos zijn.

Het doel van deze training is om uw kind sociale vaardigheden aan te leren die hem of haar in staat stellen om op een betere manier contacten aan te gaan en te behouden met anderen. Ook zal uw kind het eigen gedrag beter leren begrijpen en sturen. De training zal bijdragen aan het zelfvertrouwen van uw kind.

Meer Informatie