2 juli 2017

Sociale Vaardigheidstraining, “Leven met Lef”

Heeft uw kind moeite om met anderen om te gaan, of wilt u dat uw kind leert om anders te reageren in vervelende situaties? De sociale vaardigheidstraining Leven met Lef kan hierbij helpen. Deze training is voor kinderen van 6 tot 17 jaar.

Wat zijn sociale vaardigheden?

Sociale vaardigheden zijn vaardigheden die een kind nodig heeft om op een positieve manier met anderen om te gaan. Kinderen die sociaal vaardig zijn, worden vaker aardiger gevonden door anderen. Kinderen die minder sociaal vaardig zijn, kunnen sneller problemen in de sociale omgang ervaren, zoals ruzies, pesten, afwijzing, eenzaamheid, niet voor zichzelf opkomen, snel en vaak boos zijn.

Wat is het doel?

Het doel van deze training is om uw kind sociale vaardigheden aan te leren die hem of haar in staat stelt om op een betere manier contacten aan te gaan en te behouden met anderen. Ook zal uw kind zijn eigen gedrag beter leren begrijpen en sturen. De training zal bijdragen aan het zelfvertrouwen van uw kind.

Sociale Vaardigheidstraining van Kids met Lef

Door het oefenen van concrete situaties door middel van rollenspellen, oefeningen en spel krijgt uw kind sociale vaardigheden aangeleerd waardoor zijn probleemoplossend vermogen wordt vergroot. Dit is erg leerzaam en ook leuk en het kind ontdekt hoe hij of zij zelf reageert en ziet hoe anderen dat doen.

De eerste keer naar een training komen is best spannend voor uw kind, maar hij of zij ontmoet jongeren van zijn eigen leeftijd, die dit ook spannend vinden. Uw kind ervaart dat hij niet de enige is.

Daarbij is het opbouwen van een prettige sfeer, vertrouwen en sociale veiligheid in de groep van groot belang. Aan het eind van iedere bijeenkomst krijgen de kinderen een opdracht mee, om het geleerde toe te passen. Tijdens de volgende bijeenkomst zal de opdracht besproken worden. Ook de ouders kunnen, in sommige gevallen, opdrachten aangereikt krijgen, om met hun kind te oefenen.

Wat ga je leren?

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Nee zeggen
 • Contact maken en vrienden maken
 • Opkomen voor jezelf
 • Luisteren naar en praten met anderen
 • Complimenten geven en ontvangen
 • Meedoen met anderen
 • Gevoelens herkennen en onder woorden brengen
 • Vluchten, vriezen, vechten
 • Omgaan met pestgedrag en ruzies oplossen
 • Hoe kom ik zelf over?

Wat is belangrijk om te weten?

Kids voor Lef biedt sociale vaardigheidstraining op maat. Bij mij kan uw kind in groepsverband of individueel deelnemen aan de training.

1. Training in groepsverband:

 • 8 bijeenkomsten van elk 60 minuten
 • Minimaal 4 en maximaal 10 kinderen per training
 • De kosten voor 8 bijeenkomsten zijn 155,– (inclusief 21% btw) per kind
 • Na de laatste bijeenkomst volgt een afrondingsgesprek met kind en zijn ouders en ontvangen zij een verslag

2. Kiest u er liever voor om uw kind individueel te laten trainen?

 • Het aantal bijeenkomsten wordt samen met ouders en kind bepaald in het intakegesprek
 • Iedere training duurt 1 uur
 • De kosten per individuele training zijn 45,–(inclusief 21% btw)
 • Na de laatste bijeenkomst volgt een afrondingsgesprek met kind en zijn ouders en ontvangen zij een verslag

3. Voor de start van de training in groepsverband vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de trainer

Sociale Vaardigheidstrainingen is op scholen ook mogelijk!

Scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs (onderbouw) kunnen ook gebruikmaken van de sociale vaardigheidstraining. De training zal op de schoollocatie plaatsvinden en kan schoolbreed, per klas of aan een specifieke groep leerlingen worden aangeboden.

Voor scholen is de prijs op aanvraag, dit is afhankelijk van de groepsgrootte en de duur van de training. Scholen kunnen er ook voor kiezen hun gymzaal na schooltijd ter beschikking te stellen en de ouders zelf laten intekenen. De kosten zijn dan voor de ouders of de school kan besluiten in de kosten te delen.

Aanmelden

Is een sociale vaardigheidstraining ook iets voor uw kind? U kunt dan contact opnemen met Hesdey Tevreden, op telefoonnummer: 06 27 24 22 30 of een e-mail sturen naar info@kidsmetlef.nl , er wordt binnen 2 werkdagen contact met u opgenomen.

Intake en Kennismakingsgesprek

Na aanmelding wordt er een intakegesprek met oude(s) en kind gepland. In dit gesprek maken we kennis met elkaar en wordt bekeken of het trainingsprogramma aansluit bij uw hulpvraag of dat het beter is een andere route te bewandelen.)