2 juli 2017

Rots en Water Weerbaarheidstraining

Voor elk kind is het prettig aansluiting te hebben met anderen op school, in een groep, bij de sportclub, in hun leefomgeving en fijne contacten heeft. In de ontwikkeling van een kind is het “erbij horen” en “meedoen” erg belangrijk. Er zijn kinderen die daar moeite mee hebben, zij kunnen hierin ondersteund worden, om zich op dit vlak naar beste vermogen te ontwikkelen. Kids met Lef biedt de Rots en Water Weerbaarheidstraining aan voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar.

Rots en Water is een zeer effectieve methodiek welke bijdraagt aan de ontwikkeling van een kind tot een evenwichtig een stabiel persoon.

Waar gaat het over?

De weerbaarheidstraining richt zich op het versterken van het zelfvertrouwen, weerbaarheid, zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfbewustheid van kinderen. Het is een zeer effectieve methode om kinderen in beweging te brengen.

Ieder mens heeft een Rotshouding en een Waterhouding in zich, die hij op verschillende momenten inzet. Afhankelijk van de situatie zal een kind of jongere voor een Rots- of Waterhouding kiezen, wat niet altijd een makkelijke keuze is, maar door de training eenvoudiger wordt. Door hun eigen kracht en mogelijkheden te ontdekken kunnen zij weerbaarder door het leven gaan.

Wat is het doel?

Dat kinderen zelfbewuster in het leven staan door hun eigen gedrag beter leren begrijpen en sturen. De Rots en Water training is voor zowel kinderen die wat weerbaarder willen worden, als voor kinderen die (te) snel tot actie overgaan.

Wat leert uw kind?

Door middel van actie, spelvormen, simpele zelfverdedigingsvormen en fysieke oefeningen, die afgewisseld worden door ontspanningsoefeningen, zelfreflectie en nabespreking in korte kringgesprekken, leert het kind zichzelf weerbaarder op te stellen.

In de training wordt gewerkt aan:

 • Steviger in je schoenen staan
 • Beter je grenzen leren aangeven
 • Beter voor jezelf opkomen
 • Beter omgaan met pestgedrag
 • Beter rekening te houden met een ander
 • Het maken van “eigen” keuzes en je “eigen” weg gaan
 • Meer samenspelen / samenwerken met anderen
 • Conflictoplossing
 • Omgaan met groepsdruk

Dus 75% DOEN en 25% PRATEN.

Wat is belangrijk om te weten?

De Rots en Water Weerbaarheidstraining vindt plaats in groepsverband, dus met meerdere kinderen.

 • Er zijn verschillende groepen. Voor de indeling van de groepen wordt een onderscheid gemaakt in de onder- en bovenbouw van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
 • De training bestaat uit 8 bijeenkomsten en elke bijeenkomst duurt 60 minuten.
 • De training is in groepsverband, minimaal 6 en maximaal 14 kinderen per groep.
 • Voor de start van de training vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de trainer.
 • De kinderen krijgen een dagboek waarin ze hun acties en doelen schrijven of tekenen.
 • De ouders ontvangen wekelijks (per e-mail) korte feedback over de ontwikkeling van hun kind.
 • Tijdens de laatste bijeenkomst ontvangt de deelnemer een Rots en Water certificaat.
 • Na de laatste bijeenkomst volgt een afrondingsgesprek met kind en ouders en ontvangen zij een verslag.
 • De kosten voor 8 bijeenkomsten zijn 155,– (inclusief 21% btw) per kind.

De rots en water weerbaarheidstraining op scholen is ook mogelijk!

Scholen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs kunnen ook gebruikmaken van de Rots en Water Weerbaarheidstraining. De training zal op de schoollocatie plaatsvinden en kan schoolbreed, per klas of aan een specifieke groep leerlingen worden aangeboden.
Een weerbaarheidstraining aan de leerlingen op school in het kader van het voorkomen of juist verminderen van pesten en pestgedrag kan ook. De Rots en Water Weerbaarheidstraining is een effectief anti-pest programma.
Voor scholen is de prijs op aanvraag, dit is afhankelijk van de groepsgrootte en de duur van de training. Scholen kunnen er ook voor kiezen hun gymzaal na schooltijd ter beschikking te stellen en de ouders zelf laten intekenen. De kosten zijn dan voor de ouders of de school kan besluiten in de kosten te delen.

Aanmelden

Is Rots en Water Weerbaarheidstraining ook iets voor uw kind? U kunt dan contact opnemen met Hesdey Tevreden, op telefoonnummer: 06 27 24 22 30 of een e-mail sturen naar info@kidsmetlef.nl , er wordt binnen 2 werkdagen contact met u opgenomen.

Intake en Kennismakinsgesprek

Na aanmelding wordt er een intakegesprek met ouder(s) en kind gepland. In dit gesprek maken we kennis met elkaar en wordt bekeken of het trainingsprogramma aansluit bij de hulpvraag of dat het beter is een andere route te bewandelen.