2 juli 2017

Over Kids met Lef

Kids met Lef geeft de Rots en Water Weerbaarheidstraining, tevens ook de leerlijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling voor leerlingen in het Basisonderwijs en Voortgezet onderwijs en een Sociale Vaardigheidstraining voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar. Deze trainingen zijn gericht op het oefenen en versterken van sociale vaardigheden en het verhogen van de weerbaarheid.

Kinderen kunnen vaardigheden leren, waardoor zij lastige situaties beter aankunnen. Een kind kan zich op bepaalde momenten onzeker, boos, zich buitengesloten voelen, last hebben van faalangst of van pestgedrag van anderen of andere situaties waardoor een kind zich niet prettig voelt.

Kinderen weten dan soms niet hoe te handelen, omdat bepaalde vaardigheden nog ontwikkeld moeten worden. Door veel te oefenen en praktisch bezig te zijn, leren kinderen wat ze kunnen doen in een onprettige sfeer of sociaal onveilige situatie.

Kinderen gaan door het volgen van de Rots en Water training of de Sociale Vaardigheidstraining, op een positievere manier met zichzelf en met anderen om, waardoor ze zich sterker en prettiger voelen! Mijn trainingen zijn breed inzetbaar, dus individueel, in groepsverband, op scholen voor een groep leerlingen of op een sportvereniging waarbij het trainen van sociale vaardigheden van een team de focus is. Binnen sportverenigingen ben ik sportpedagoog, hierdoor blijft het plezierig om met begrip te sporten en is er minder kans uitval bij de sporter en trainer.

De Sociale Vaardigheidstraining van Kids met Lef heet “Leven met Lef”.

Over Hesdey Tevreden

Mijn naam is Hesdey Tevreden, geboren 03 mei 1966 te Amsterdam, eigenaar van Kids met Lef en gediplomeerd Rots en Water Weerbaarheidstrainer, Rots en Water Basisschool trainer en Sociale Vaardigheidstrainer, trainer Psychosociaal Trauma en/of Rouwverwerking, Vertrouwenspersoon en Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Na velen jaren gewerkt te hebben bij het Gerechtshof, het Openbaar Ministerie, op politiebureaus en als  leerplichtambtenaar, werk ik nu met veel plezier als projectleider Veiligheid bij de gemeente. Ik heb verschillende cursussen gevolgd; mediation, conflicthantering, omgaan met agressie, kindercoach, ASS (Autisme Spectrum Stoornissen), gesprekstechnieken, AED.

Sinds mijn jeugd ben ik veel met sport bezig, vooral het zelf voetballen bleef mijn grote passie en dat heb ik zeer lang op hoog niveau gedaan. Daarna ben ik zelf voetballers gaan trainen, ik begon als jeugdtrainer en ben daarna ruim 16 jaar hoofdtrainer in het amateurvoetbal geweest. Ook heb ik jeugdvoetballers getraind op het eiland Bermuda en was ik Hoofd Jeugdopleiding bij een voetbalvereniging. Momenteel begeleid ik als sportpedagoog de voetbaltrainers bij amateurverenigingen en geef ik weerbaarheidstrainingen aan leerlingen op scholen in het Caribisch gebied. Met de ervaringen vanuit mijn werk, maar ook mijn pedagogische achtergrond en het vak trainer-coach in de sport, heb ik mijn coachingsbureau “Kids met Lef” op 17 februari 2017 opgericht.

Ik durf me nu gerust ‘specialist’ in het geven van sociale vaardigheidstraining en weerbaarheidstraining te noemen. Ervaring opgedaan in de praktijk en inmiddels onderbouwd met een stevig fundament. Daarom ben ik de trainer voor uw kind of voor uw school, maar ook bij u op de sportvereniging

Hesdey Tevreden

Eigenaar van “Kids met Lef”